دربارهی ما
پیام بگذارید
محصولات بیشتر
مشتری همیشه گفت

توپ شناور Sanlo تولید بسیار خوبی است تا به ما کمک کند بازار کشورمان ایتالیا را باز کنیم -- آقای جیووانی

ما 4 نمونه از شرکت Sanlo را برای آزمایش 1 سال دیگر می گیریمنوع SL-NCG-050 (24*24*9,5) برای تولید سوئیچ شناور ما منتشر شده است.نوع SL-NCG-055 (30*28*9,5) نیز خوب است، بنابراین از این سال، ما سفارش بزرگ را به Sanlo پرداخت می کنیم و آنها را کالا می کنیم. -- آقای اووه آیزناخر